Ga naar de inhoud

Parodontologie

Tandvleesontsteking

Uw tanden en kiezen staan vast in het parodontium. Het parodontium bestaat uit tandvlees, bot en parodontale vezels. Deze vormen samen het steunweefsel van uw gebit. Helaas kan het parodontium ontstoken raken. Het eerste stadium van tandvleesonsteking heet gingivitis.

Als gingivitis niet op tijd wordt behandeld kan dit over gaan in parodontitis en uiteindelijk leiden tot het verlies van uw tanden en kiezen. In onze praktijk behandelen we tandvleesontstekingen en proberen onze mondhygiënisten tandvleesproblemen in de toekomst te voorkomen.

Tandvleesontsteking voorkomen

Het allerbelangrijkste voor gezond tandvlees en het voorkomen van ontstoken tandvlees is een goede mondhygiëne. Een goede mondhygiëne houdt meer in dan tweemaal per dag poetsen. De meeste tandvleesproblemen beginnen namelijk tussen de tanden en kiezen. Daarom is het van belang naast poetsen ook dagelijks tandenstokers, ragers of floss te gebruiken.

paradontitis

Gezond tandvlees

Gezond tandvlees is roze van kleur en ligt strak om de tanden en kiezen en bloedt niet bij het poetsen, tandenstokeren, eten of als de mondhygiënist het onderzoekt.

De wortel zit met sterke vezels vast in het kaakbot. Het tandvlees is vastgehecht aan het kaakbot en de tanden en kiezen. Tandvlees, kaakbot en vezels vormen samen het steunweefsel van de tanden en kiezen. Dit steunweefsel heet ook wel het parodontium. De smalle spleet tussen tandvlees en tanden en kiezen heet de pocket. Bij gezond tandvlees is de pocket ondiep (hooguit 3mm).

Onderzoek en behandeling

Al onze mondhygiënisten zijn speciaal opgeleid waardoor zij d.m.v. een onderzoek bij u vast kunnen stellen of er sprake is van tandvleesontsteking.
Vervolgens kunnen zij tandvleesontsteking in een vroeg stadium eenvoudig behandelen door het verwijderen van tandplak en tandsteen.
De mogelijkheden voor behandeling, waarin uiteraard ook uw wensen zijn meegenomen, worden verwerkt in een behandelplan.

Wat kost de behandeling?

Kosten van een parodontologische behandeling kunnen uiteenlopen.
Hoe meer tanden of kiezen diepe pockets hebben, des te duurder de behandeling zal worden.
De kosten zullen ook stijgen wanneer chirurgie nodig is.

Vraag uw tandarts van te voren om een begroting te maken.

Onze praktijk bestaat uit twee mondhygiënisten met jarenlange ervaring op het gebied van parodontologie.
Samen met u zullen zij bekijken hoe het gewenste resultaat bereikt kan worden.
Zij besteden extra aandacht aan angstige cliënten.
Hierbij staan rust, tijd en aandacht centraal.

Heeft u regelmatig last van bloedend tandvlees of een onfrisse adem?

Neem contact op met één van onderstaande specialisten.

Tandarts Derk Kösters  of Tandarts Paula Grewe

Gingivitis

Gingivitis is het begin van tandvleesontsteking. Tandvleesontsteking komt bij heel veel volwassenen voor, maar ook bij kinderen. Vaak wordt tandvleesontsteking niet opgemerkt doordat er geen klachten zijn en de ontsteking lang niet altijd duidelijk zichtbaar is. De tandarts of mondhygiënist kan tandvleesontsteking echter opsporen door een eenvoudig onderzoek. Regelmatige controle is dus noodzakelijk.

Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen, eten of als uw mondhygiëniste het onderzoekt. Ontsteking die in de rand van het tandvlees zit heet gingivitis.

De ontsteking in de tandvleesrand wordt veroorzaakt door bacterien. Die bacterien zitten in de tandplak. Tandplak is een zacht en kleverig laagje op de tanden en kiezen. Het is wit/gelig van kleur en is daarom moeilijk te zien. Tandplak kan verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden.

Zonder tandplak vormt zich geen tandsteen!
Als gingivitis op tijd behandeld wordt, treedt er geen blijvende stade op aan het parodontium en zal het tandvlees zich weer volledig herstellen.

Parodontitis

Als gingivitis niet op tijd wordt behandeld, zal dit- bij een beperkte groep mensen- overgaan in het tweede stadium van tandvleesontsteking. Dit stadium heet parodontitis.
Bij parodontitis zijn ook de vezels en het kaakbot betrokken bij de ontsteking. De vezels worden aangetast, het kaakbot gaat verloren en de pockets worden dieper.
De tandplak in de verdiepte pockets is onbereikbaar voor de tandenborstel, tandenstokers of ragers. Daardoor breidt de ontsteking zich steeds verder uit in de diepte en zal er nog meer kaakbot verloren gaan. Parodontitis geeft zelden pijnklachten, waardoor het lang onopgemerkt kan blijven.

Behandeling van parodontitis kan verdere aantasting van het parodontium stoppen. De schade die is ontstaan aan het tandvlees en kaakbot kan door de behandeling echt niet meer worden hersteld.

N.B. Niet iedereen die gingivitis heeft, krijgt ook parodontitis. Hoe dat komt is nog niet geheel duidelijk.
Wel is bekend dat niet iedereen dezelfde soorten bacteriën in de mond heeft. Ook gezondheid, weerstand en leefgewoonten spelen een belangrijke rol bij het krijgen van parodontitis. Zo geven roken, diabetes en stress een verhoogde kans op het krijgen van parodontitis. Tot nu toe is echter niet te voorspellen bij wie gingivitis overgaat in parodontitis. Daarom is het verstandig gingivitis te voorkomen.

Onderzoek

Met een speciaal meetinstrument- de pocketsonde- kan zowel de tandarts als de mondhygienist de ontstoken tandvlees betrouwbaar opsporen.
Als een (kleine) bloeding optreedt nadat de pocketsonde in de pocket is geschroven is het tandvlees ontstoken. Door de pockets rondom alle tanden en kiezen te onderzoeken, kan nauwkeurig worden vastgesteld waar het tandvlees gezond en waar het ontstoken is. Naast de pocketdieptes kan ook worden vastgesteld of tanden en kiezen los staan door het botverlies, of het tandvlees is teruggetrokken en of er tandplak en tandsteen op de tanden en kiezen zit. Al deze gegevens worden genoteerd in een zogenaamde parodontiumstatus.

Alleen het meten van de pockets geeft vaak onvoldoende informatie. Om het kaakbot te kunnen beoordelen, zijn röntgenfoto’s noodzakelijk. Hiermee kan worden vastgesteld of, en zo ja, hoeveel kaakbot er verloren is gegaan door de ontsteking.

De ernst van parodontitis wordt niet alleen veroorzaakt door de hoeveelheid tandplak op de tanden en kiezen. Ook de samenstelling van de tandplak is belangrijk. Om dat te onderzoeken, kan bacteriologisch onderzoek van de tandplak worden uitgevoerd. Dat wordt vervolgens in een microbiologisch laboratorium onderzocht. Als het onderzoek aantoont dat er specifieke, schadelijke bacteriën in de tandplak zitten, kan dat een reden zijn om de behandeling met antibiotica te ondersteunen.

Een aantal ziektes en aandoeningen, zwangerschap, het gebruik van medicijnen en bepaalde leefgewoonten kunnen invloed hebben op het ontstaan en verloop van parodontitis. Ook kunnen deze zaken van invloed zijn op het resultaat van de behandeling of aanleiding geven tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Omgekeerd kan parodontitis een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Het verkrijgen van informatie over uw algemene gezondheid vormt daarom een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Behandelplan

Met de gegevens uit het onderzoek zal voor alle tanden en kiezen afzonderlijk worden vastgesteld of zij met een behandeling behouden kunnen worden of dat ze als verloren moeten worden beschouwd. Als dat voor sommige tanden en kiezen nog niet duidelijk is, zal dat later in de behandeling opnieuw worden beoordeeld. Het behandelplan omvat ook de maatregelen die de negatieve invloed van diverse zaken op de parodontitis beperken of uitschakelen. Bekend in dit verband zijn onder meer wortelpuntontstekingen, tandenknarsen, gebruik van bepaalde medicijnen, roken, diabetes en stress. Het trekken van tanden of kiezen kan een onderdeel zijn van het behandelplan. Zeker als het tandvlees eromheen erg ontstoken is. Of als de ontsteking een negatieve invloed heeft op andere tanden en kiezen of op uw gezondheid.

Behandeling

De behandeling van parodontitis richt zich vooral op het onder controle krijgen- en onder controle houden- van de tandplak. Tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets kunt u zelf niet verwijderen. Dat doet de mondhygiënist met speciale instrumenten. Omdat dit een arbeidsintensieve behandeling is, zullen hiervoor meestal meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
Indien nodig worden deze behandelingen onder plaatselijke verdoving uitgevoerd zodat de behandeling pijnloos verloopt.
De start van de behandeling wordt gevormd door het verbeteren van de mondhygiëne, het reinigen van de verdiepte pockets door de mondhygiënist en eventueel de ondersteuning van de behandeling met antibiotica.

Daarna wordt tijdens de herbeoordeling het resultaat van de behandeling vastgesteld en een vervolgplan opgesteld. Zo nodig volgt soms nog een operatieve behandeling waarbij het tandvlees gecorrigeerd wordt.

In de nazorgfase wordt tenslotte het bereikte resultaat stabiel gehouden door het bijsturen van de mondhygiëne en het lokaal reinigen van verdiepte pockets. Ook wordt het gebit gepolijst om de nog aanwezige restjes tandplak te verwijderen en om het tandoppervlak glad te maken.

Contactgegevens ▼

Tandartsenpraktijk Hollands Spoor
Stationsweg 107 1e etage
2515BL Den Haag

Tandarts P. Grewe      (070) 3800910
Tandarts D.R. Kösters (070) 3802891

info@tandartsenpraktijk-denhaag.nl

Openingstijden ▼

Tandarts Paula Grewe
Maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00
afspraak | inschrijven

Tandarts Derk Kösters
Maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00
afspraak | inschrijven

Copyright © 2024 Tandartsenpraktijk Den Haag | Privacyverklaring | Design & webdevelopment by Webart Creations