Tarieven & betalen


Tarieven


Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Klik op de diverse kopjes om de prestaties en de daarbij behorende tarieven te tonen.

Wij sturen de rekening niet direct door naar uw zorgverzekeraar. Zo maken wij de kosten inzichtelijk voor u.  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
Toelichting op deze prestatie
13,50
 
  A15
Oppervlakte verdoving
Toelichting op deze prestatie
7,02
 
  A20
Behandeling onder algehele narcose
Toelichting op deze prestatie
**
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  C11
Periodieke controle
Toelichting op deze prestatie
20,52
 
  C13
Probleemgericht consult
Toelichting op deze prestatie
20,52
 
  C22
Schriftelijke medische anamnese
Toelichting op deze prestatie
20,52
 
  C28
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
Toelichting op deze prestatie
97,18
 
  C29
*
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  C65
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  C70
Keuringsrapport met bitewingfoto's
**
 
  C75
Keuringsrapport zonder bitewingfoto's
**
 
  C76
Afgifte gezondheidsverklaring
**
 
  C80
Mondzorg aan huis
Toelichting op deze prestatie
16,20
 
  C84
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  C85
Weekendbehandeling
Toelichting op deze prestatie
20,52
 
  C86
Avondbehandeling
Toelichting op deze prestatie
20,52
 
  C87
Nachtbehandeling
Toelichting op deze prestatie
20,52
 
  C90
Niet nagekomen afspraak
**
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  E1
Wortelkanaalbehandeling consult
Toelichting op deze prestatie
20,52
 
  E2
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
Toelichting op deze prestatie
37,79
 
  E3
Consult na tandheelkundig ongeval
Toelichting op deze prestatie
29,69
 
  E4
Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten
Toelichting op deze prestatie
45,50
 
  E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
Toelichting op deze prestatie
97,18
 
  E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
Toelichting op deze prestatie
140,37
 
  E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
Toelichting op deze prestatie
183,57
 
  E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
Toelichting op deze prestatie
226,76
 
  E19
Insluiten calciumhydroxide per element per zitting
Toelichting op deze prestatie
16,20
 
  E31
Snij-/ hoektand
Toelichting op deze prestatie
107,98
 
  E32
Premolaar
Toelichting op deze prestatie
151,17
 
  E33
Molaar
Toelichting op deze prestatie
194,37
 
  E34
*
Aanbrengen retrograde vulling
Toelichting op deze prestatie
21,60
 
  E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  E37
Kijkoperatie
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  E40
Directe pulpa-overkapping
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
Toelichting op deze prestatie
10,80
 
  E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
Toelichting op deze prestatie
21,60
 
  E44
Verwijdering spalk
Toelichting op deze prestatie
5,40
 
  E45
Aanbrengen rubberdam
Toelichting op deze prestatie
10,80
 
  E51
Verwijderen van kroon of brug
Toelichting op deze prestatie
32,39
 
  E52
Moeilijke wortelkanaalopening
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  E53
Verwijderen van wortelstift
Toelichting op deze prestatie
37,79
 
  E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  E56
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
Toelichting op deze prestatie
37,79
 
  E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  E60
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
Toelichting op deze prestatie
48,59
 
  E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
Toelichting op deze prestatie
40,49
 
  E64
Afsluiting van open wortelpunt
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  E85
Elektronische lengtebepaling
Toelichting op deze prestatie
13,50
 
  E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
Toelichting op deze prestatie
72,89
 
  E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  E90
Inwendig bleken, eerste zitting
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
16,20
 
  E97
*
Uitwendig bleken per kaak
Toelichting op deze prestatie
67,49
 
  E98
Materialen voor thuisbleken
Toelichting op deze prestatie
**
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  G1
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
Toelichting op deze prestatie
134,98
 
  G2
Spieractiviteitsmeting en registratie
Toelichting op deze prestatie
86,38
 
  G3
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  G10
Niet standaard beetregistratie
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  G11
Scharnierasbepaling
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  G12
Centrale relatiebepaling
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  G13
Protrale/laterale bepalingen
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
Toelichting op deze prestatie
485,91
 
  G15
Voor het behouden van beethoogte
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  G16
Therapeutische positiebepaling
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  G20
Beetregistratie intra-oraal
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  G61
Instructie spieroefeningen
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  G62
*
Occlusale spalk
Toelichting op deze prestatie
145,77
 
  G63
*
Repositiespalk
Toelichting op deze prestatie
215,96
 
  G64
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  G65
*
Indirect planmatig inslijpen
Toelichting op deze prestatie
296,95
 
  G66
Biofeedbacktherapie
Toelichting op deze prestatie
48,59
 
  G67
Behandeling triggerpoint
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  G69
*
Opbeetplaat
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
Toelichting op deze prestatie
269,95
 
  G72
Controlebezoek MRA
27,00
 
  G73
*
Reparatie MRA met afdruk
Toelichting op deze prestatie
43,19
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  H11
Trekken tand of kies
Toelichting op deze prestatie
40,49
 
  H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant
Toelichting op deze prestatie
30,23
 
  H21
Kosten hechtmateriaal
Toelichting op deze prestatie
5,76
 
  H26
Hechten weke delen
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
Toelichting op deze prestatie
48,59
 
  H41
Verwijderen van het tongriempje of lipbandje
Toelichting op deze prestatie
32,39
 
  H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
Toelichting op deze prestatie
86,38
 
  H44
Primaire antrumsluiting
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  H50
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, excl. wortelkanaalbehandeling
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, excl. wortelkanaalbehandeling
Toelichting op deze prestatie
16,20
 
  H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  H60   Marsupialisatie
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  H65   Primaire sluiting
Toelichting op deze prestatie
145,77
 
  H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
Toelichting op deze prestatie
145,77
 
  H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
Toelichting op deze prestatie
102,58
 
  H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
Toelichting op deze prestatie
172,77
 
  H90   Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B.
Toelichting op deze prestatie
53,99
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  J01
Initieel onderzoek implantologie
Toelichting op deze prestatie
70,19
 
  J02
Verlengd onderzoek implantologie
Toelichting op deze prestatie
107,98
 
  J03
*
Proefopstelling
Toelichting op deze prestatie
145,77
 
  J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
Toelichting op deze prestatie
48,59
 
  J06
Vrijleggen foramen mentale
Toelichting op deze prestatie
32,39
 
  J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
Toelichting op deze prestatie
**
 
  J08
*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
Toelichting op deze prestatie
21,60
 
  J09
*
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
Toelichting op deze prestatie
259,15
 
  J10
*
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
Toelichting op deze prestatie
161,97
 
  J11
Prepareren donorplaats
Toelichting op deze prestatie
145,77
 
  J12
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
Toelichting op deze prestatie
156,57
 
  J13
*
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
Toelichting op deze prestatie
91,78
 
  J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
Toelichting op deze prestatie
91,78
 
  J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte
Toelichting op deze prestatie
140,37
 
  J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  J19   Toeslag esthetische zone
Toelichting op deze prestatie
70,19
 
  J20
*
Plaatsen eerste implantaat per kaak
Toelichting op deze prestatie
210,56
 
  J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
Toelichting op deze prestatie
124,18
 
  J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  J25
*
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
Toelichting op deze prestatie
48,59
 
  J26
Moeizaam verwijderen implantaat
Toelichting op deze prestatie
178,17
 
  J27
*
Vervangen implantaat
Toelichting op deze prestatie
210,56
 
  J30
Bindweefseltransplantaat, eerste
Toelichting op deze prestatie
113,38
 
  J31
Volgende bindweefseltransplantaat
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  J32
*
Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef
Toelichting op deze prestatie
124,18
 
  J40
*
Twee magneten/drukknoppen
Toelichting op deze prestatie
167,37
 
  J41 * Elke volgende magneet, drukknop
Toelichting op deze prestatie
37,79
 
  J42 * Staaf tussen twee implantaten
Toelichting op deze prestatie
221,36
 
  J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
Toelichting op deze prestatie
70,19
 
  J44
*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  J50 * Boven- en onder klikgebit
Toelichting op deze prestatie
556,10
 
  J51 * Onder-klikgebit
Toelichting op deze prestatie
361,74
 
  J52
*
Boven- klikgebit
Toelichting op deze prestatie
361,74
 
  J53 * Omvorming klikgebit
Toelichting op deze prestatie
107,98
 
  J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
Toelichting op deze prestatie
140,37
 
  J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
Toelichting op deze prestatie
161,97
 
  J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
Toelichting op deze prestatie
188,97
 
  J57   Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten
Toelichting op deze prestatie
91,78
 
  J58
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of vier implantaten
Toelichting op deze prestatie
118,78
 
  J59
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten
Toelichting op deze prestatie
145,77
 
  J60
Specifiek consult nazorg implantologie
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie
Toelichting op deze prestatie
97,18
 
  J70 * Opvullen zonder staafdemontage
Toelichting op deze prestatie
151,17
 
  J71
*
Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten
Toelichting op deze prestatie
188,97
 
  J72 * Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
Toelichting op deze prestatie
215,96
 
  J73
*
Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
Toelichting op deze prestatie
242,96
 
  J74 * Reparatie zonder staafdemontage
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  J75 * Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten
Toelichting op deze prestatie
113,38
 
  J76 * Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
Toelichting op deze prestatie
140,37
 
  J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
Toelichting op deze prestatie
167,37
 
  J97
Overheadkosten implantaten
Toelichting op deze prestatie
196,26
 
  J98
Overheadkosten pre-implantologische
Toelichting op deze prestatie
111,07
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  M01
Preventieve voorlichting en/of instructie
Toelichting op deze prestatie
12,10
 
  M02
Consult voor evaluatie van preventie
Toelichting op deze prestatie
12,10
 
  M03
Gebitsreiniging
Toelichting op deze prestatie
12,10
 
  M05
Beslijpen en/ of behandelen melkelement
Toelichting op deze prestatie
24,30
 
  M10
Fluoride applicatie, methode I
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  M20
Fluoride applicatie, methode II
Toelichting op deze prestatie
21,60
 
  M32
*
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
Toelichting op deze prestatie
16,20
 
  M61
*
Mondbeschermer
Toelichting op deze prestatie
24,30
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  P01
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
Toelichting op deze prestatie
37,79
 
  P02
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  P03
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  P04
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  P06
Tissue conditioning volledig kunstgebit
Toelichting op deze prestatie
37,79
 
  P07
*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
Toelichting op deze prestatie
16,20
 
  P08
*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  P10
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  P14
Individuele afdruk met randopbouw
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  P15
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
Toelichting op deze prestatie
161,97
 
  P16   Toeslag voor indiv. afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
59,39
 
  P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
Toelichting op deze prestatie
16,20
 
  P21
*
Volledig kunstgebit bovenkaak
Toelichting op deze prestatie
161,97
 
  P25
*
Volledig kunstgebit onderkaak
Toelichting op deze prestatie
215,96
 
  P27   Reoccluderen
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  P28   Naregistratie en remounten
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  P30
*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
Toelichting op deze prestatie
350,94
 
  P31
*
Wortelkap met stift
Toelichting op deze prestatie
134,98
 
  P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  P34
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
Toelichting op deze prestatie
221,36
 
  P35
*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
Toelichting op deze prestatie
302,35
 
  P36   Individuele afdruk zonder randopbouw
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  P37   Frontopstelling in aparte zitting
Toelichting op deze prestatie
32,39
 
  P38   Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te
vervangen element
Toelichting op deze prestatie
13,50
 
  P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
27,00
 
  P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
Toelichting op deze prestatie
32,39
 
  P45
*
Noodkunstgebit
Toelichting op deze prestatie
107,98
 
  P51
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
Toelichting op deze prestatie
37,79
 
  P52
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  P53
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  P54
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  P56
Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit
Toelichting op deze prestatie
37,79
 
  P57
*
Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk
Toelichting op deze prestatie
16,20
 
  P58
*
Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  P60
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
Toelichting op deze prestatie
32,39
 
  P65
Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit
27,00
 
  P70
*
Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage
Toelichting op deze prestatie
151,17
 
  P78
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  P79
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
Toelichting op deze prestatie
43,19
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  R08 * Eenvlaks composiet inlay
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  R09 * Tweevlaks composiet inlay
Toelichting op deze prestatie
124,18
 
  R10 * Drievlaks composiet inlay
Toelichting op deze prestatie
161,97
 
  R11 * Eenvlaksinlay
Toelichting op deze prestatie
97,18
 
  R12 * Tweevlaksinlay
Toelichting op deze prestatie
151,17
 
  R13 * Drievlaksinlay
Toelichting op deze prestatie
215,96
 
  R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  R24   Kroon
Toelichting op deze prestatie
237,56
 
  R28   Endokroon, indirect vervaardigd
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  R29   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  R31   Opbouw plastisch materiaal
Toelichting op deze prestatie
32,39
 
  R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  R33 * Gegoten opbouw, directe methode
Toelichting op deze prestatie
107,98
 
  R40 * Eerste brugtussendeel
Toelichting op deze prestatie
161,97
 
  R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  R46 * Brugverankering, per anker
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
134,98
 
  R50 * Metalen fixatiekap met afdruk
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  R55 * Gipsslot met extra afdruk
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  R60 * Plakbrug zonder preparatie
Toelichting op deze prestatie
107,98
 
  R61 * Plakbrug met preparatie
Toelichting op deze prestatie
161,97
 
  R65   Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
37,79
 
  R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
21,60
 
  R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond
Toelichting op deze prestatie
59,39
 
  R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal  
32,39
 
  R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje  
21,60
 
  R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties  
21,60
 
  R75   Opnieuw vastzetten plakbrug  
53,99
 
  R76   Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  
27,00
 
  R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element  
27,00
 
  R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
Toelichting op deze prestatie
107,98
 
  R80 * Temporaire, eerste voorziening
Toelichting op deze prestatie
27,00
 
  R85 * Temporaire, volgende voorziening
Toelichting op deze prestatie
10,80
 
  R90 * Gedeeltelijk voltooid werk
Toelichting op deze prestatie
**
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
Toelichting op deze prestatie
143,07
 
  T12   Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus
Toelichting op deze prestatie
156,57
 
  T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
Toelichting op deze prestatie
29,15
 
  T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
Toelichting op deze prestatie
21,60
 
  T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Toelichting op deze prestatie
83,69
 
  T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Toelichting op deze prestatie
97,18
 
  T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
Toelichting op deze prestatie
43,19
 
  T51   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
Toelichting op deze prestatie
75,59
 
  T52   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Toelichting op deze prestatie
56,69
 
  T53   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
Toelichting op deze prestatie
109,06
 
  T54   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Toelichting op deze prestatie
82,07
 
  T55   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
Toelichting op deze prestatie
145,23
 
  T56   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Toelichting op deze prestatie
109,06
 
  T57   Toepassing lokaal medicament
Toelichting op deze prestatie
80,99
 
  T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
Toelichting op deze prestatie
143,07
 
  T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Toelichting op deze prestatie
156,57
 
  T70   Flapoperatie tussen 2 elementen
Toelichting op deze prestatie
175,47
 
  T71   Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
Toelichting op deze prestatie
269,95
 
  T72   Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)
Toelichting op deze prestatie
323,94
 
  T73   Directe post-operatieve zorg, kort
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
Toelichting op deze prestatie
145,23
 
  T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Toelichting op deze prestatie
140,37
 
  T76   Tuber- of retromolaarplastiek
Toelichting op deze prestatie
67,49
 
  T80   Tandvleestransplantaat
Toelichting op deze prestatie
116,08
 
  T81   Tuber- of retromolaarplastiek
Toelichting op deze prestatie
94,48
 
  T82   Tandvleescorrectie per element Toelichting op deze prestatie
51,29
 
  T83   Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) Toelichting op deze prestatie
134,98
 
  T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (1/6e deel) Toelichting op deze prestatie
323,94
 
  T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met
flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element
Toelichting op deze prestatie
107,98
 
  R86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  
175,47
 
  R87   Kroonverlenging per element Toelichting op deze prestatie
175,47
 
  R88   Kroonverlenging per sextant
Toelichting op deze prestatie
323,94
 
  R89   Directe postoperatieve zorg, kort
Toelichting op deze prestatie
53,99
 
  R90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
Toelichting op deze prestatie
145,23
 
  R91   Pocketregistratie
Toelichting op deze prestatie
32,39
 
  R92   Parodontiumregistratie
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  R93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
Toelichting op deze prestatie
**
 
  R94   Behandeling tandvleesabces
Toelichting op deze prestatie
72,89
 
  R95 * (Draad)Spalk
Toelichting op deze prestatie
21,60
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten
Toelichting op deze prestatie
12,10
 
  U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten
145,23
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  V11   Eénvlaksvulling
Toelichting op deze prestatie
21,60
 
  V12   Tweevlaksvulling
Toelichting op deze prestatie
35,09
 
  V13   Drievlaksvulling
Toelichting op deze prestatie
45,89
 
  V14   Kroon van plastisch materiaal
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  V20   Etsen ten behoeve van composietvulling
Toelichting op deze prestatie
10,80
 
  V21   Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
Toelichting op deze prestatie
21,60
 
  V30   Fissuurlak eerste element
Toelichting op deze prestatie
24,30
 
  V35   Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting
Toelichting op deze prestatie
13,50
 
  V40   Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van
gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
Toelichting op deze prestatie
5,40
 
  V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
Toelichting op deze prestatie
10,80
 
  V60   Indirecte pulpa-overkapping
Toelichting op deze prestatie
16,20
 
  V70 * Parapulpaire stift
Toelichting op deze prestatie
10,80
 
  V80 * Wortelkanaalstift
Toelichting op deze prestatie
18,90
 
  V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
Toelichting op deze prestatie
8,10
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  X10   Kleine röntgenfoto
Toelichting op deze prestatie
15,12
 
  X21   Kaakoverzichtsfoto
Toelichting op deze prestatie
64,79
 
  X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
64,79
 
  X24   Schedelfoto
29,15
 
  X25   Maken meerdimensionale kaakfoto
Toelichting op deze prestatie
129,58
 
  X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
Toelichting op deze prestatie
53,99
 


  CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF  
  Z10
*
Abonnement categorie A
Toelichting op deze prestatie
7,02
 
  Z20
*
Abonnement categorie B
Toelichting op deze prestatie
10,80
 
  Z30
*
Abonnement categorie C
Toelichting op deze prestatie
14,58
 
  Z40
*
Abonnement categorie D
Toelichting op deze prestatie
17,82
 
  Z50
*
Abonnement categorie E
Toelichting op deze prestatie
21,60
 
  Z60
*
Abonnement categorie F
Toelichting op deze prestatie
5,94
 


1   Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiŽle tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de NMT is niet aansprakelijk voor fouten
     in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
*   Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**  Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.Tarieven voor Tandtechniek


U kunt hiernaast de tarieven downloaden van Tandtechnisch Laboratorium Resident | PDF document Tarieven - Resident
U kunt hiernaast de tarieven downloaden van Everts Tandtechniek | PDF document Tarieven - Everts

Betalen


De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.


Vragen over uw rekening
Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).


Betalingsvoorwaarden
Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT) van toepassing.

Betaalwijzen
De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

 • contant
 • via overschrijving

 • Verzekeringen
  U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.    CODE
  TARIEF
    A10
  Toelichting op deze prestatie
  13,50
    A15
  Toelichting op deze prestatie
  7,02
    A20
  Toelichting op deze prestatie
  **


    CODE
  TARIEF
    C11
  Toelichting op deze prestatie
  20,52
    C13
  Toelichting op deze prestatie
  20,52
    C22
  Toelichting op deze prestatie
  20,52
    C28
  Toelichting op deze prestatie
  97,18
    C29
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    C65
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    C70
  **
    C75
  **
    C76
  **
    C80
  Toelichting op deze prestatie
  16,20
    C84
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    C85
  Toelichting op deze prestatie
  20,52
    C86
  Toelichting op deze prestatie
  20,52
    C87
  Toelichting op deze prestatie
  20,52
    C90
  **


    CODE
  TARIEF
    E1
  Toelichting op deze prestatie
  20,52
    E2
  Toelichting op deze prestatie
  37,79
    E3
  Toelichting op deze prestatie
  29,69
    E4
  Toelichting op deze prestatie
  45,50
    E13
  Toelichting op deze prestatie
  97,18
    E14
  Toelichting op deze prestatie
  140,37
    E16
  Toelichting op deze prestatie
  183,57
    E17
  Toelichting op deze prestatie
  226,76
    E19
  Toelichting op deze prestatie
  16,20
    E31
  Toelichting op deze prestatie
  107,98
    E32
  Toelichting op deze prestatie
  151,17
    E33
  Toelichting op deze prestatie
  194,37
    E34
  Toelichting op deze prestatie
  21,60
    E36
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    E37
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    E40
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    E42
  Toelichting op deze prestatie
  10,80
    E43
  Toelichting op deze prestatie
  21,60
    E44
  Toelichting op deze prestatie
  5,40
    E45
  Toelichting op deze prestatie
  10,80
    E51
  Toelichting op deze prestatie
  32,39
    E52
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    E53
  Toelichting op deze prestatie
  37,79
    E54
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    E55
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    E56
  Toelichting op deze prestatie
  37,79
    E57
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    E60
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    E61
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    E62
  Toelichting op deze prestatie
  48,59
    E63
  Toelichting op deze prestatie
  40,49
    E64
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    E66
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    E77
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    E78
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    E85
  Toelichting op deze prestatie
  13,50
    E86
  Toelichting op deze prestatie
  72,89
    E87
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    E90
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    E95
  16,20
    E97
  Toelichting op deze prestatie
  67,49
    E98
  Toelichting op deze prestatie
  **


    CODE
  TARIEF
    G1
  Toelichting op deze prestatie
  134,98
    G2
  Toelichting op deze prestatie
  86,38
    G3
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    G10
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    G11
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    G12
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    G13
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    G14
  Toelichting op deze prestatie
  485,91
    G15
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    G16
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    G20
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    G33
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    G61
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    G62
  Toelichting op deze prestatie
  145,77
    G63
  Toelichting op deze prestatie
  215,96
    G64
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    G65
  Toelichting op deze prestatie
  296,95
    G66
  Toelichting op deze prestatie
  48,59
    G67
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    G69
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    G71
  Toelichting op deze prestatie
  269,95
    G72
  27,00
    G73
  Toelichting op deze prestatie
  43,19


    CODE
  TARIEF
    H11
  Toelichting op deze prestatie
  40,49
    H16
  Toelichting op deze prestatie
  30,23
    H21
  Toelichting op deze prestatie
  5,76
    H26
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    H35
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    H40
  Toelichting op deze prestatie
  48,59
    H41
  Toelichting op deze prestatie
  32,39
    H42
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    H43
  Toelichting op deze prestatie
  86,38
    H44
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    H50
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    H55
  Toelichting op deze prestatie
  16,20
    H59
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    H60
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    H65
  Toelichting op deze prestatie
  145,77
    H70
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    H75
  Toelichting op deze prestatie
  145,77
    H80
  Toelichting op deze prestatie
  102,58
    H85
  Toelichting op deze prestatie
  172,77
    H90
  Toelichting op deze prestatie
  53,99


    CODE
  TARIEF
    J01
  Toelichting op deze prestatie
  70,19
    J02
  Toelichting op deze prestatie
  107,98
    J03
  Toelichting op deze prestatie
  145,77
    J05
  Toelichting op deze prestatie
  48,59
    J06
  Toelichting op deze prestatie
  32,39
    J07
  Toelichting op deze prestatie
  **
    J08
  Toelichting op deze prestatie
  21,60
    J09
  Toelichting op deze prestatie
  259,15
    J10
  Toelichting op deze prestatie
  161,97
    J11
  Toelichting op deze prestatie
  145,77
    J12
  Toelichting op deze prestatie
  156,57
    J13
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    J15
  Toelichting op deze prestatie
  91,78
    J16
  Toelichting op deze prestatie
  91,78
    J17
  Toelichting op deze prestatie
  140,37
    J18
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    J19
  Toelichting op deze prestatie
  70,19
    J20
  Toelichting op deze prestatie
  210,56
    J21
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    J22
  Toelichting op deze prestatie
  124,18
    J23
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    J24
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    J25
  Toelichting op deze prestatie
  48,59
    J26
  Toelichting op deze prestatie
  178,17
    J27
  Toelichting op deze prestatie
  210,56
    J30
  Toelichting op deze prestatie
  113,38
    J31
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    J32
  Toelichting op deze prestatie
  124,18
    J40
  Toelichting op deze prestatie
  167,37
    J41
  Toelichting op deze prestatie
  37,79
    J42
  Toelichting op deze prestatie
  221,36
    J43
  Toelichting op deze prestatie
  70,19
    J44
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    J50
  Toelichting op deze prestatie
  556,10
    J51
  Toelichting op deze prestatie
  361,74
    J52
  Toelichting op deze prestatie
  361,74
    J53
  Toelichting op deze prestatie
  107,98
    J54
  Toelichting op deze prestatie
  140,37
    J55
  Toelichting op deze prestatie
  161,97
    J56
  Toelichting op deze prestatie
  188,97
    J57
  Toelichting op deze prestatie
  91,78
    J58
  Toelichting op deze prestatie
  118,78
    J59
  Toelichting op deze prestatie
  145,77
    J60
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    J61
  Toelichting op deze prestatie
  97,18
    J70
  Toelichting op deze prestatie
  151,17
    J71
  Toelichting op deze prestatie
  188,97
    J72
  Toelichting op deze prestatie
  215,96
    J73
  Toelichting op deze prestatie
  242,96
    J74
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    J75
  Toelichting op deze prestatie
  113,38
    J76
  Toelichting op deze prestatie
  140,37
    J77
  Toelichting op deze prestatie
  167,37
    J97
  Toelichting op deze prestatie
  196,26
    J98
  Toelichting op deze prestatie
  111,07


    CODE
  TARIEF
    M01
  Toelichting op deze prestatie
  12,10
    M02
  Toelichting op deze prestatie
  12,10
    M03
  Toelichting op deze prestatie
  12,10
    M05
  Toelichting op deze prestatie
  24,30
    M10
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    M20
  Toelichting op deze prestatie
  21,60
    M32
  Toelichting op deze prestatie
  16,20
    M61
  Toelichting op deze prestatie
  24,30


    CODE
  TARIEF
    P01
  Toelichting op deze prestatie
  37,79
    P02
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    P03
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    P04
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    P06
  Toelichting op deze prestatie
  37,79
    P07
  Toelichting op deze prestatie
  16,20
    P08
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    P10
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    P14
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    P15
  Toelichting op deze prestatie
  161,97
    P16
  59,39
    P17
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    P18
  Toelichting op deze prestatie
  16,20
    P21
  Toelichting op deze prestatie
  161,97
    P25
  Toelichting op deze prestatie
  215,96
    P27
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    P28
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    P29
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    P30
  Toelichting op deze prestatie
  350,94
    P31
  Toelichting op deze prestatie
  134,98
    P32
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    P33
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    P34
  Toelichting op deze prestatie
  221,36
    P35
  Toelichting op deze prestatie
  302,35
    P36
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    P37
  Toelichting op deze prestatie
  32,39
    P38
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    P39
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    P40
  Toelichting op deze prestatie
  13,50
    P41
  27,00
    P42
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    P43
  Toelichting op deze prestatie
  32,39
    P45
  Toelichting op deze prestatie
  107,98
    P51
  Toelichting op deze prestatie
  37,79
    P52
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    P53
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    P54
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    P56
  Toelichting op deze prestatie
  37,79
    P57
  Toelichting op deze prestatie
  16,20
    P58
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    P60
  Toelichting op deze prestatie
  32,39
    P65
  27,00
    P70
  Toelichting op deze prestatie
  151,17
    P78
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    P79
  Toelichting op deze prestatie
  43,19


    CODE
  TARIEF
    R08
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    R09
  Toelichting op deze prestatie
  124,18
    R10
  Toelichting op deze prestatie
  161,97
    R11
  Toelichting op deze prestatie
  97,18
    R12
  Toelichting op deze prestatie
  151,17
    R13
  Toelichting op deze prestatie
  215,96
    R14
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    R24
  Toelichting op deze prestatie
  237,56
    R28
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    R29
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    R31
  Toelichting op deze prestatie
  32,39
    R32
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    R33
  Toelichting op deze prestatie
  107,98
    R40
  Toelichting op deze prestatie
  161,97
    R45
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    R46
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    R49
  134,98
    R50
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    R55
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    R60
  Toelichting op deze prestatie
  107,98
    R61
  Toelichting op deze prestatie
  161,97
    R65
  37,79
    R66
  21,60
    R70
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    R71
  Toelichting op deze prestatie
  59,39
    R72  
  32,39
    R73  
  21,60
    R74  
  21,60
    R75  
  53,99
    R76  
  27,00
    R77  
  27,00
    R78
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    R79
  Toelichting op deze prestatie
  107,98
    R80
  Toelichting op deze prestatie
  27,00
    R85
  Toelichting op deze prestatie
  10,80
    R90
  Toelichting op deze prestatie
  **


    CODE
  TARIEF
    T11
  Toelichting op deze prestatie
  143,07
    T12
  Toelichting op deze prestatie
  156,57
    T21
  Toelichting op deze prestatie
  29,15
    T22
  Toelichting op deze prestatie
  21,60
    T31
  Toelichting op deze prestatie
  83,69
    T32
  Toelichting op deze prestatie
  97,18
    T33
  Toelichting op deze prestatie
  43,19
    T51
  Toelichting op deze prestatie
  75,59
    T52
  Toelichting op deze prestatie
  56,69
    T53
  Toelichting op deze prestatie
  109,06
    T54
  Toelichting op deze prestatie
  82,07
    T55
  Toelichting op deze prestatie
  145,23
    T56
  Toelichting op deze prestatie
  109,06
    T57
  Toelichting op deze prestatie
  80,99
    T60
  Toelichting op deze prestatie
  143,07
    T61
  Toelichting op deze prestatie
  156,57
    T70
  Toelichting op deze prestatie
  175,47
    T71
  Toelichting op deze prestatie
  269,95
    T72
  Toelichting op deze prestatie
  323,94
    T73
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    T74
  Toelichting op deze prestatie
  145,23
    T75
  Toelichting op deze prestatie
  140,37
    T76
  Toelichting op deze prestatie
  67,49
    T80
  Toelichting op deze prestatie
  116,08
    T81
  Toelichting op deze prestatie
  94,48
    T82 Toelichting op deze prestatie
  51,29
    T83 Toelichting op deze prestatie
  134,98
    T84 Toelichting op deze prestatie
  323,94
    T85 Toelichting op deze prestatie
  107,98
    R86  
  175,47
    R87 Toelichting op deze prestatie
  175,47
    R88
  Toelichting op deze prestatie
  323,94
    R89
  Toelichting op deze prestatie
  53,99
    R90
  Toelichting op deze prestatie
  145,23
    R91
  Toelichting op deze prestatie
  32,39
    R92
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    R93
  Toelichting op deze prestatie
  **
    R94
  Toelichting op deze prestatie
  72,89
    R95
  Toelichting op deze prestatie
  21,60


    CODE
  TARIEF
    U05
  Toelichting op deze prestatie
  12,10
    U10
  145,23


    CODE
  TARIEF
    V11
  Toelichting op deze prestatie
  21,60
    V12
  Toelichting op deze prestatie
  35,09
    V13
  Toelichting op deze prestatie
  45,89
    V14
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    V15
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    V20
  Toelichting op deze prestatie
  10,80
    V21
  Toelichting op deze prestatie
  21,60
    V30
  Toelichting op deze prestatie
  24,30
    V35
  Toelichting op deze prestatie
  13,50
    V40
  Toelichting op deze prestatie
  5,40
    V50
  Toelichting op deze prestatie
  10,80
    V60
  Toelichting op deze prestatie
  16,20
    V70
  Toelichting op deze prestatie
  10,80
    V80
  Toelichting op deze prestatie
  18,90
    V85
  Toelichting op deze prestatie
  8,10


    CODE
  TARIEF
    X10
  Toelichting op deze prestatie
  15,12
    X21
  Toelichting op deze prestatie
  64,79
    X22
  64,79
    X24
  29,15
    X25
  Toelichting op deze prestatie
  129,58
    X26
  Toelichting op deze prestatie
  53,99


    CODE
  TARIEF
    Z10
  Toelichting op deze prestatie
  7,02
    Z20
  Toelichting op deze prestatie
  10,80
    Z30
  Toelichting op deze prestatie
  14,58
    Z40
  Toelichting op deze prestatie
  17,82
    Z50
  Toelichting op deze prestatie
  21,60
    Z60
  Toelichting op deze prestatie
  5,94


  1   Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiŽle tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de NMT is niet aansprakelijk voor fouten
       in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
  *   Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
  **  Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.  Tarieven voor Tandtechniek  U kunt hiernaast de tarieven downloaden van Tandtechnisch Laboratorium Resident | PDF document Tarieven - Resident
  U kunt hiernaast de tarieven downloaden van Everts Tandtechniek | PDF document Tarieven - Everts

  Betalen


  De rekening
  De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.


  Vragen over uw rekening
  Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).


  Betalingsvoorwaarden
  Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT) van toepassing.

  Betaalwijzen
  De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

 • contant
 • via overschrijving

 • Verzekeringen
  U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.  Tandartsenpraktijk Hollands Spoor
  Stationsweg 107 1e etage
  2515BL Den Haag

  Tandarts P. Grewe
  (070) 3800910
  Tandarts C.W. Lely
  (070) 3803100
  Tandarts D.R. KŲsters
  (070) 3802891

  info@tandartsenpraktijk-denhaag.nl  © 2013-2020 | Beheer | Privacy Verklaring

  Design Webart Creations